Historia Szkoły

   Historia Szkoły

     Szkoła Podstawowa w Konopnicy istniała już przed I wojną światową. Była to jednoklasowa szkoła początkowa z jednym nauczycielem, do której uczęszczała niewielka liczba dzieci, gdyż na terenie zaboru rosyjskiego nie wprowadzono obowiązku szkolnego.

     W 1919r. istniała juz szkoła wieloklasowa, z jednym nauczycielem. Mieściła sie ona w drewnianym budynku zakupionym w 1918r. przez miejscowych chłopów. Miał on trzy izby. Stan taki utrzymywał się do II wojny światowej. Przez długi okres budynek był zajęty przez wojsko niemieckie. Ze względu na bezpieczeństwo, nauka odbywała się w ciągle zmieniających się warunkach. Naukę wznowiono w 1945r. W 1953r. szkoła została przekształcona w pięcioklasową. Jej kieronikiem została Zofia Jasińska. Zajęci odbywały się wówczas w dwóch budynkach.

     W 1957 r. podjęto decyzję o budowie nowej szkoły. Powołano Komitet Budowy Szkoły, w skład którego weszli mieszkańcy wsi: Franciszek Felak, Feliks Dębowski i Józef Chojecki. Za własne pieniądze zgromadzono wówczas cement, wapno, cegłe, oraz żwir. Pozostałe środki na budowę otrzymano ze Społecznego Funduszu Odbudowy Szkół. Dzięki ofiarności i pomocy ze strony społeczeństwa i nauczycieli, szkoła została wybudowana w ciągu jednego roku i oddana do użytku w 1961 r. W nowej szkole mieściło się pięć izb lekcyjnych, szatnia, pokój nauczycielski, kuchnia oraz biblioteka.

     W 1977 roku zmniejszono stopień organizacyjny szkoły do trzech klas. Dzieci klas IV - VIII uczęszczały do Zbiorczej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rawie Mazowieckiej.

     W roku szkolnym 1979/80 podniesiono stopień organizacyjny szkoły do sześciu klas, a w roku szkolnym 1984/85 do ośmiu klas.  Reforma oświaty w 1999 r. spowodowała obniżenie stopnia organizacyjnego do klas 0-VI.

     W latach 1987-1988 rozbudowano szkołę, powiększając ją o dwie klasopracownie i łazienki. Założono również centralne ogrzewanie. W chwili obecnej szkoła wyposażona jest w siedem klasopracowni oraz bibliotekę.

W roku 1992 przy szkole zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Miasteczka Ruchu Drogowego. Przewodniczącym tegoż komitetu, a jednocześnie pomysłodawcą całego przedsięwzięcia, został ówczesny nauczyciel pracy - techniki pan Stanisław Skoczek, zastępcą przewodniczącego ówczesna dyrektor szkoły - Anna Grabarz.. Przy zaangażowaniu całego komitetu, rodziców, uczniów i wszystkich nauczycieli, dzięki pomocy sponsorów powstało w 1993 roku Miasterczko Ruchu Drogowego.

     W roku szkolnym 2000/2001 przeprowadzono termomodernizację szkoły, wymieniono okna, zmieniono ogrzewanie z węglowego na olejowe. Remonty te przeprowadzono z pieniędzy uzyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

W 2014 r. rozpoczęto rozbudowę szkoły. W nowej części będzie mieścić się przedszkole. W ramach rozbudowy powstaną dwie nowe sale lekcyjne i jedna sala na zajęcia ruchowe oraz sanitariaty.  Z zajęć na sali ruchowej będą mogły korzystać nie tylko przedszkolaki, a także uczniowie szkoły podstawowej. Planowane oddanie nowej części to maj 2015 r.


           Funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Konopnicy pełnili kolejno:

- Zofia Jasińska do 1957r.
- Krystyna Szewczyk w latach 1957-1973
- Stefan Krupa w latach 1973-1975
- Stefania Krupa w latach 1975-1986
- Maria Madej w latach 1986-1990
- Anna Grabarz w latach 1990-2006
Dantuta Skoczek od 2006r. do chwili obecnej.