Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

 

 Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 przedstawia się następująco:

 

1. Rozpoczęcie  rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych -

2 września 2019 r.

 

2. Zimowa przerwa świąteczna – 23-31 grudnia 2019 r.

 

3. Ferie zimowe – 13 -  26 stycznia  2020 r.

 

4.  Wiosenna przerwa świąteczna – 9 - 14 kwietnia  2020 r.

 

5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych –

26 czerwca 2020 r.


6. Ferie letnie – 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

 

 Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

 

14 października 2020 r. - poniedziałek - Dzień Edukacji Narodowej

 

20 grudnia 2019 r. - piątek - spotkanie wigilijne

 

10 stycznia 2020 r.  – piątek-  zabawa noworoczna


 Egzamin ósmoklasisty-  21.04. 2020 r. – 23.04.2020 r. – wtorek, środa, czwartek

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty: 01.06.2020r. - 03.06.2020r.

 

1 czerwca 2020 r. - poniedziałek - Dzień Dziecka

 

12 czerwca 2020 r. - piątek