Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

 

 Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 przedstawia się następująco:

 

1. Rozpoczęcie  rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych -2 września 2020 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna – 23-31 grudnia 2020 r.

3. Ferie zimowe – 01luty  -  14 luty  2020 r.

4.  Wiosenna przerwa świąteczna – 1- 5 kwietnia  2021 r.

 5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych –25 czerwca 2021 r.

6. Ferie letnie – 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

 

Wykaz dni wolnych od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2020/2021

 

Na podstawie Rozporządzenia MEN  w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603) oraz po przeprowadzonych konsultacjach
z rodzicami i uczniami wykaz dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
w obecnym roku szkolnym przedstawia się następująco:

 

  • 14 października 2020 r. - wtorek - Dzień Edukacji Narodowej
  • 25.05.2021 r. – 27.05.2021 r. - wtorek, środa, czwartek - egzamin ósmoklasisty
  • 01.06.2021r. - wtorek - Dzień Dziecka, wstępnie planowany termin oddania nowego budynku szkolnego (Termin ten może ulec zmianie, dzień będzie wolny od zajęć edukacyjnych tylko wtedy, jeśli na zorganizowanie uroczystości pozwolą warunki epidemiologiczne)
  • 04.06.2021 r. - piątek po Bożym Ciele