Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Formy udzielanej pomocy w roku szkolnym 2016/2017


  • zajęcia rewalidacyjne
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
  • terapia logopedyczna
  • badania psychologiczno-pedagogiczne
  • koło historyczne
  • chór szkolny
  • koło języka angielskiego
  • zajęcia sportowe
  • zajęcia taneczno- ruchowe