Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 2019/2020

Formy udzielanej pomocy w roku szkolnym 2019/2020

1. Zajęcia rewalidacyjne w tym:

- korekcyjno-kompensacyjne

-logopedyczne

-integracja sensoryczna

- zajęcia stymulujące rozwój sfery emocjonalno- społecznej

2. Zespoły dydaktyczno- wyrównawcze:

- Klasa I

- Klasa II

- Klasa III

3. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów posiadających opinię o dysleksji 

4. Zajęcia z programu Wiedza na 5+

- zajęcia rozwijące z języka angielskiego

- zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

- zajęcia rozwijające z matematyki

- zajęcia wyrównacze z matematyki

- zajęcia logicznego rozumowania

- programowanie

- zajęcia integracji sensorycznej

- zespoły wyrównawcze dla klas I-III

5. Obecność na lekcjach nauczycieli współorganizujących proces kształcenia ( "0", klasa I, klasa VI)

6. Zajęcia wokalne 

- Klasa I-III

- Klasa IV-VIII

7. Koło polonistyczne 

- Klasa VI-VIII

8. Szachy w szkole 

- klasy 0 - IV

9. SKS 

- Klasa IV-VIII

10. Mały mistrz

- Klasa I, II, III

11. Gra na gitarze