Organizacja pracy szkoły

 


   Zebrania z rodzicami, terminy konsultacji:

 

12 września  2017 r. - wtorek, godz. 17.00 - zebranie z  rodzicami

 

6  listopada 2017 r. - poniedziałek, godz. 17.00 - zebranie z rodzicami

 

14 grudnia 2017 r. - poniedziałek, godz. 16.00 - 17.00 - konsultacje

 

24 stycznia 2018 r. - środa, godz. 17.00 - zebranie z rodzicami

 

26 marca 2018 r. - poniedziałek, godz. 17.00 - zebranie z rodzicami

 

23 kwietnia 2018 r. - poniedziałek, godz. 16.00 - 17.00 konsultacje

 

25 maja 2018 r. - piątek, godz. 17.00 - zebranie z rodzicami

 

 

Pod terminem ,,zebranie" rozumie się spotkanie nauczyciela - wychowawcy  z wszystkimi rodzicami danej klasy oraz spotkania dyrektora szkoły z wszystkimi rodzicami.


Termin ,,konsultacje" oznacza spotkania zainteresowanych rodziców z nauczycielami.