Organizacja pracy szkoły

 


   Zebrania z rodzicami, terminy konsultacji:

 

11 września 2018 r. - wtorek, godz. 17.00 - zebranie z rodzicami

12 listopada 2018 r. - poniedziałek, godz. 17.00 - zebranie z rodzicami

10 grudnia 2018 r. - poniedziałek, godz. 16.00 - 17.00 - konsultacje

14 stycznia 2019 r. - środa, godz. 17.00 - zebranie z rodzicami

25 marca 2019 r. - poniedziałek, godz. 17.00 - zebranie z rodzicami

24 maja 2019 r. - piątek, godz. 17.00 - zebranie z rodzicami

Pod terminem ,,zebranie" rozumie się spotkanie nauczyciela - wychowawcy z wszystkimi rodzicami danej klasy oraz spotkania dyrektora szkoły z wszystkimi rodzicami.

Termin ,,konsultacje" oznacza spotkania zainteresowanych rodziców z nauczycielami.