Organizacja pracy szkoły 2020/2021

 


   Zebrania z rodzicami, terminy konsultacji:

 

16 września  2019 r. - poniedziałek, godz. 17.00 - zebranie z  rodzicami

13  listopada 2019 r. - środa, godz. 17.00 - zebranie z rodzicami

10 grudnia 2019 r. - wtorek, godz. 16.00 - 17.30 - konsultacje

8 stycznia 2020 r. - środa, godz. 17.00 - zebranie z rodzicami

12 marca 2020 r. - czwartek, godz. 17.00 - zebranie z rodzicami

26 maja 2019 r. - piątek, godz. 17.00 - zebranie z rodzicami

Pod terminem ,,zebranie" rozumie się spotkanie nauczyciela - wychowawcy z wszystkimi rodzicami danej klasy oraz spotkania dyrektora szkoły z wszystkimi rodzicami.