Rekrutacja

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

 


REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH:

 

  • Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną wypełniają deklarację.

         Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
         w roku szkolnym 2020/2021 należy składać do 28 lutego 2020 r.

  • Rodzice dzieci, które przyjdą do oddziału przedszkolnego po raz pierwszy wypełniają wniosek.
    Wnioski wraz załącznikami należy składać w terminie od 2 do 31 marca 2020 r.

 

 

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ:

 

  • Do klasy I rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły wypełniają zgłoszenie.

             Zgłoszenia do klasy I (dzieci z obwodu szkoły) należy składać
             do 20 marca 2020 r.

  • Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły wypełniają wniosek.

             Wnioski (dzieci spoza obwodu szkoły) należy składać w terminie       
             od 23 do 31 marca 2020 r.

 

 

  deklaracja_kontynuacji_edukacji_w_oddziale_przedszkolnym_20202021.doc

  wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_oddzialu_przedszkolnego_20202021.doc

  wniosek_o_przyjecie_do_klasy_i.doc

  zgloszenie_o_przyjecie_do_klasy_i.doc