"Woda cenniejsza od złota" Program Edukacji Ekologicznej

 


Program Edukacji Ekologicznej  pn. „Woda cenniejsza od złota” w ramach konkursu pn. „ Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019.

Realizowany w Szkole Podstawowej w Konopnicy dofinansowany ze środków Wojewódzkiego  Funduszu  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  w ramach umowy dotacji  zawartej z Gminą Rawa Mazowiecka.

  Realizacja programu  wpłynęła na  zwiększenie świadomości uczniów szkoły i przedszkola na temat znaczenia wody w życiu człowieka dzięki uczestnictwu w różnorodnych działaniach na rzecz ochrony wody i racjonalnego korzystania z jej zasobów. 

Podczas różnorodnych form edukacyjnych- wycieczki, warsztaty, eksperymenty, zabawy badawcze- uczniowie poznali bogactwo środowiska naturalnego, którego podstawowym elementem jest woda.

Projekt swoim zakresem obejmował:

-  Zakup pomocy dydaktycznych

- Wycieczki

- Zajęcia w terenie

- Warsztaty stacjonarne

- Konkursy

 

Wartość ogólna zadania : 24404,00 zł.

Zadanie dofinansowane z WFOŚiGW w formie dotacji : 21963,00 zł.

 

http://www.zainwestujwekologie.pl/

 

"Woda cenniejsza od złota" Program Edukacji Ekologicznej