Przedmiotowy system oceniania

KLASA I

  wymagania_edukacyjne_wobec_uczniow_klasy_i_moje.docx


KLASA II-III

  pso_iiii.odt


WYCHOWANIE FIZYCZNE 

  PSO wychowanie fizyczne


BIOLOGIA

  wymagania_edukacyjne_klasa_v.pdf

  wymania_edukacyjne_vi.pdf

  wymania_edukacyjne_vii.pdf

  wymagania_edukacyjne_klasa_viii.pdf


MATEMATYKA

  wymagania_4.docx

  wymagania_5.docx

  wymagania_6.docx

  wymagania_7.docx

  wymagania_8.docx


JĘZYK POLSKI

  pso_4.docx

  jpol_sp_slowa_z_usm_kl5_pso.pdf

  pso_6.docx

  kl_7_.docx

  przedmiotowy_system_oceniania_dla_klasy_8.docx


GEOGRAFIA

  wymaganiaedukacyjnezgeografiidlaklasy5.docx

  wymaganiaedukacyjnezgeografiidlaklasy6.docx

  wymaganiaedukacyjnezgeografiidlaklasy7.docx

  wymaganiaedukacyjnezgeografiidlaklasy8.docx


JĘZYK NIEMIECKI

  kryteria_oceniania_j_niemiecki.docx


INFORMATYKA

  informatyka_sp_4_8_kl_4_pso.docx

  informatyka_sp_4_8kl_5_pso.docx

  informatyka_sp_4_8kl_6_pso.docx

  informatyka_sp_4_8kl_7_pso.docx

  informatyka_sp_4_8kl_8_pso.docx


TECHNIKA

  tech_sp_4_6_technika_pso.docx

  tech_sp_karta_rowerowa_pso_kl_4_6.docx


MUZYKA

  ii_kryteria_oceniania_muzykasp.doc


JĘZYK ANGIELSKI

  new_english_adventure_3_60_pzo_1.doc

  english_class_a1_pzo.doc

  english_class_a1plus_pzo.doc

  newenglishadventure_1_pzo_2018.doc

  english_class_a2_90h_pzo.doc

  newenglishadventure_2_pzo_2018.doc


PRZYRODA

  wymagania_edukacyjne_do_dzialow_–_tajemnice_przyrody_–_klasa_4_–_przyroda.doc


HISTORIA

  wymaganianaposzczegolneocenykl4wczorajidzis_2.docx

  wymaganianaposzczegolneocenykl6wczorajidzis.docx

  wymaganianaposzczegolneocenykl7wczorajidzis_1.docx

  wymaganianaposzczegolneocenykl8wczorajidzis_2.docx


CHEMIA

  pso_chemia_klasa_7.docx

  pso_chemia_klasa_8.docx


FIZYKA

  pso_fizyka_klasa_7.docx

  pso_fizyka_klasa_8.docx