NAUCZANIE ZDALNE - aktualności


1. Drodzy Rodzice od 9.11. 2020r. do 29.11.2020r. zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z 5.11.2020r. wszyscy uczniowie szkoły pracują w trybie zdalnym.

Dzieci uczęszczające do grup przedszkolnych pracują tak jak dotychczasz - zajęcia odbywają się na terenie przeszkola.


2. Zajęcia zdalne odbywają się zgodnie z planem nauczania oraz informacjami uzyskanymi od wychowawców na zebraniach z rodzicami, które odbyły się 6 listopada 2020r.


3. Organizacja zajęć rewalidacyjnych odbywa się tak jak dotychczas, zgodnie z planem nauczania.


4. Harmonogram konsultacji nauczycieli oraz specjalistów z uczniami i rodzicami znajduje się w zakładce poniżej. (zakładka" Harmonogram konsultacji nauczycieli i specjalistów")


5. Harmonogram świadczonej uczniom pomocy w ramach zajęć świetlicowych znajduje się w zakładce poniżej.(zakładka" Harmonogram konsultacji nauczycieli i specjalistów")Więcej informacji na temat nauczania zdalnego można znaleźć pod adresem:


https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec