Kadra

Danuta Skoczek

Funkcja: Dyrekcja

Dyrektor Szkoły Podstawowej, nauczyciel języka polskiego, wychowawca kl. IV

Longina Zdrojewska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Wychowawca klasy I

Magdalena Pietruchowska

Funkcja: Pracownik obsługi

Pomoc nauczyciela

Jolanta Guzek

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, wychowawca grupy " Biedronki". Nauczyciel geografii

Monika Męcina

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, wychowawca grupy " Biedronki"

Kamila Wieczorek

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel rewalidacji. Nauczyciel wspomagający w klasie V

Krzysztofa Kielak

Funkcja: Pracownik obsługi

pomoc nauczyciela

Justyna Życka

Funkcja: Nauczyciel, Logopeda

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, wychowawca grupy " Motylki ", logopeda

Sylwia Gierach

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, wychowawca grupy " Motylki "

Małgorzata Sokołowska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, wychowawca grupy sześciolatków

Maria Jankowska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, wychowawca klasy I

Katarzyna Kącka

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, wychowawca klasy II

Bogumiła Stępniewska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, wychowawca klasy III

Halina Kielan

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej,nauczyciel historii, wychowawca kl. IV

Barbara Lechańska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel przyrody, wychowania fizycznego, wychowawca kl. VI

Janusz Kacprzak

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel matematyki, informatyki

Anna Grabarz

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel języka polskiego

Grzegorz Antkowiak

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel muzyki

ks. Piotr Skibniewski

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel religii w kl VI

Justyna Kacprzyk

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel religii w kl. 0-IV

Mariusz Wielanek

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel języka angielskiego

Mariusz Wołk

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel wychowania fizycznego

Justyna Goleń

Funkcja: Pedagog

Halina Skoneczna

Funkcja: Administracja

Sekretarka

Kamila Korbus

Funkcja: Pracownik obsługi

woźna

Tomasz Chojecki

Funkcja: Pracownik obsługi

pracownik gospodarczy

Natalia Chojecka

Funkcja: Pracownik obsługi

Woźna

Monika Malczewska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel chemii i fizyki

Lucyna Antkowiak

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel języka niemieckiego