Kadra

Danuta Skoczek

Funkcja: Dyrekcja

Dyrektor Szkoły Podstawowej, nauczyciel języka polskiego

Monika Męcina

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

Zastępca Dyrektora, nauczyciel plastyki, wychowawca w klasie VII

Longina Zdrojewska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Wychowawca klasy III.Nauczyciel geografii

Jolanta Guzek

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, wychowawca klasy II. Nauczyciel geografii

Kamila Wieczorek

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel rewalidacji. Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w klasie VII

Justyna Życka

Funkcja: Logopeda, Nauczyciel

Nauczyciel edukacji przedszkolnej, wychowawca grupy " Motylki "

Sylwia Gierach

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel biologii, przyrody, wychowania do życia w rodzinie; wychowawca klasy IV

Małgorzata Stasiak

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, wychowawca klasy I

Janusz Kacprzak

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel matematyki

Grzegorz Antkowiak

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel muzyki

ks. Paweł Pawlak

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel religii w kl I- VI

Justyna Kacprzyk

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy VI

Mariusz Wielanek

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel języka angielskiego

Mariusz Wołk

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy VIII

Monika Malczewska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel chemii i fizyki

Marek Dębski

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel techniki i informatyki

Lucyna Antkowiak

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel języka niemieckiego

Hubert Jankowski

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i edukacji do bezpieczeństwa

Ks. Konrad Świstak

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel religii w klasie VII i VIII

Katarzyna Miągowska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w klasie I

Marzena Lesiak

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy V

Joanna Grzyb

Funkcja: Logopeda

logopeda

Karolina Jędrasiak

Funkcja: Psycholog

psycholog

Anna Kirsch-Urbańska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel edukacji przedszkolnej, wychowawca grupy " Biedronki "

Magdalena Chęcielewska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel edukacji przedszkolnej, wychowawca grupy " Motylki "

Żaneta Ostrowska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel edukacji przedszkolnej, wychowawca grupy " Biedronki "

Kamila Korbus

Funkcja: Pracownik obsługi

woźna

Tomasz Chojecki

Funkcja: Pracownik obsługi

pracownik gospodarczy

Krzysztofa Kielak

Funkcja: Pracownik obsługi

pomoc nauczyciela

Natalia Chojecka

Funkcja: Pracownik obsługi

Woźna

Magdalena Pietruchowska

Funkcja: Pracownik obsługi

pomoc nauczyciela