Kadra

Danuta Skoczek

Funkcja: Dyrekcja

Dyrektor Szkoły Podstawowej, nauczyciel języka polskiego, wychowawca kl. VII

Longina Zdrojewska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Wychowawca klasy II.Nauczyciel geografii

Jolanta Guzek

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, wychowawca klasy I. Nauczyciel geografii

Monika Męcina

Funkcja: Nauczyciel

Zastępca Dyrektora. Nauczyciel plastyki

Kamila Wieczorek

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel rewalidacji. Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w klasie VI

Krzysztofa Kielak

Funkcja: Pracownik obsługi

pomoc nauczyciela

Justyna Życka

Funkcja: Nauczyciel, Logopeda

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, wychowawca grupy " Motylki ", logopeda

Sylwia Gierach

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, wychowawca grupy " Motylki "

Małgorzata Stasiak

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, wychowawca grupy sześciolatków

Maria Jankowska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, wychowawca klasy III

Bogumiła Stępniewska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, wychowawca grupy sześciolatków

Halina Kielan

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel historii, wychowawca kl. VI

Barbara Lechańska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel biologii, wychowania do życia w rodzinie

Janusz Kacprzak

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel matematyki, informatyki

Anna Grabarz

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy VI

Grzegorz Antkowiak

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel muzyki

ks. Piotr Skibniewski

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel religii w kl VI

Justyna Kacprzyk

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel języka polskiego, nauczyciel religii

Mariusz Wielanek

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel języka angielskiego

Mariusz Wołk

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel wychowania fizycznego

Justyna Goleń

Funkcja: Pedagog

Monika Malczewska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel chemii i fizyki

Marek Dębski

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel techniki i informatyki

Lucyna Antkowiak

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel języka niemieckiego

Hubert Jankowski

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i edukacji do bezpieczeństwa

Mirosława Świtała- Cheda

Funkcja: Logopeda

Logopeda

Halina Skoneczna

Funkcja: Administracja

Sekretarka

Kamila Korbus

Funkcja: Pracownik obsługi

woźna

Tomasz Chojecki

Funkcja: Pracownik obsługi

pracownik gospodarczy

Natalia Chojecka

Funkcja: Pracownik obsługi

Woźna