Kadra

Justyna Życka

Funkcje: Nauczyciel, Logopeda

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, wychowawca grupy " Motylki ", logopeda