Kadra

Sylwia Gierach

Funkcje: Nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, wychowawca grupy " Motylki "