Kadra

Halina Kielan

Funkcje: Nauczyciel

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej,nauczyciel historii, wychowawca kl. IV