Kadra

Halina Kielan

Funkcje: Nauczyciel

nauczyciel historii, wychowawca kl. VI