Kadra

Maria Jankowska

Funkcje: Nauczyciel

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, wychowawca klasy III