Kadra

Katarzyna Kącka

Funkcje: Nauczyciel

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, wychowawca klasy II