Kadra

Janusz Kacprzak

Funkcje: Nauczyciel

nauczyciel matematyki, informatyki