Kadra

Anna Grabarz

Funkcje: Nauczyciel

nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy VI