Kadra

Monika Męcina

Funkcje: Nauczyciel

Zastępca Dyrektora. Nauczyciel plastyki