Kadra

Monika Męcina

Funkcje: Nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, wychowawca grupy " Biedronki"