Kadra

Jolanta Guzek

Funkcje: Nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, wychowawca grupy " Biedronki". Nauczyciel geografii