Kadra

Kamila Wieczorek

Funkcje: Nauczyciel

Nauczyciel rewalidacji. Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w klasie VI