Kadra

Kamila Wieczorek

Funkcje: Nauczyciel

Nauczyciel rewalidacji. Nauczyciel wspomagający w klasie V