Kadra

Małgorzata Stasiak

Funkcje: Nauczyciel

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, wychowawca grupy sześciolatków